Karellen

Foreldraráð

Í foreldraráði Undralands eru fyrir hönd foreldra Guðrún Magnea Guðnadóttir, Irpa Fönn Hlynsdóttir og Sjöfn Ingvarsdóttir.

Netfang foreldraráðs: foreldrarad.undrland@gmail.com


Tilgangur með stofnun foreldraráða er að auka möguleika foreldra til að hafa áhrif og að taka þátt í starfsemi leikskóla. Hlutverk foreldraráðs er að fjalla um og gefa umsögn til leikskólans og leikskólanefndar um skólanámskrá og aðrar þær áætlanir sem varða starfsemi leikskóla, fylgjast með að áætlanir séu kynntar foreldrum og hvernig þær eru framkvæmdar. Þá er einnig gert ráð fyrir að við ákvörðun um allar meiriháttar breytingar á skólastarfi sé haft samráð við foreldraráð. Foreldraráðin taka einnig við ábendingum um það sem betur má fara og koma þeim formlega áleiðisStarfsreglur foreldraráðs leikskólans Undralands

1. gr.

Hlutverk foreldraráðs

Foreldraráð starfar með hagsmuni barnanna og foreldra þeirra að leiðarljósi og fylgist með því að hlúð sé að velferð og réttindum barnanna í leikskólastarfinu. Ráðið fjallar um og veitir umsögn til leikskólans og Skólanefndar Hveragerðisbæjar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Það fylgist enn fremur með því að skólanámskrá og aðrar áætlanir séu kynntar fyrir foreldrum og hvernig þær eru framkvæmdar. Bera skal allar meiri háttar ákvarðanir um skólastarfið undir foreldraráð sem veitir umsögn um þær

Foreldraráðið fjallar um ábendingar frá foreldrum og öðrum forsjáraðilum um starfsemi leikskólans og aðbúnað barnanna og getur komið þeim á framfæri við leikskólastjóra eða bæjaryfirvöld.

2. gr.

Starfstímabil og kosning.

Starfstímabil foreldraráðs er eitt ár og fer kosning í það fram á haustmánuðum ár hvert. Í foreldraráði skal leitast við að hafa fulltrúa úr foreldrahópi hverrar deildar, þ.e. sex fulltrúa, en ekki færri en fjóra . Æskilegt er að a.m.k. einn fulltrúi sem setið hefur í fráfarandi foreldraráði, bjóði sig fram að nýju.

Leikskólastjóri skal hafa frumkvæði að því að óska eftir framboðum í ráðið ekki seinna en í september ár hvert og standa fyrir kosningu ef framboð eru fleiri en sæti í ráðinu. Allir foreldrar/forsjáraðilar hafa atkvæðisrétt ef til atkvæðagreiðslu kemur.

Berist ekkert framboð getur leikskólastjóri tilnefnt foreldra og beðið þá að gefa kost á sér. Þá er ekki þörf á framboði nema viðkomandi foreldri kjósi að gera það sérstaklega.

3. gr.

Starfshættir foreldraráðs.

Á fyrsta fundi foreldraráðs er valinn formaður og ritari en að öðru leyti skipta fulltrúar með sér verkum. Formaður boðar til fundar í foreldraráðinu. Ráðið skal að lágmarki funda tvisvar hvora önn en oftar eftir þörfum.

Halda skal fundagerðir um það sem fer fram á fundum foreldraráðs og skulu þær birtar á vef leikskólans ásamt öðrum umsögnum og ályktunum ráðsins.

Foreldraráð getur staðið fyrir almennum fundum meðal foreldra/forsjáraðila barnanna um málefni sem varða starfið í leikskólanum. Foreldraráðið starfar í náinni samvinnu við leikskólastjóra og foreldrafélag skólans. Fulltrúi ráðsins tekur þátt í samstarfi foreldrafélaga meðal annars á vettvangi samtakanna Heimili og skóli.

Á fundi foreldraráðs við lok starfstímabilsins gerir formaður þess grein fyrir starfi ráðsins áður en nýtt foreldraráð er kjörið. Samantekt skal tekin saman í skýrslu sem birt er á heimasíðu leikskólans.

Fulltrúum í foreldraráði er skylt að gæta þagnmælsku um þau atriði sem leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum eða eðli málsins.

4. gr.

Birting starfsreglna og breytingar á þeim.

Foreldraráðið lætur birta starfsreglurnar á heimasíðu leikskólans.

Að lokinni kosningu nýs foreldraráðs að hausti ár hvert skal taka afstöðu til þess hvort endurskoða þurfi starfsreglurnar.


Starfsreglur endurskoðaðar og samþykktar á fundi foreldraráðs leikskólans Undralands 8. mars 2024.Handbók foreldraráða leikskóla

© 2016 - 2024 Karellen